Instytut Gallupa dla osób powyżej 16 roku życia określił 34 talenty neuronalne, których układ można odkryć poprzez Badanie CliftonStrengths.

DOMENTY TALENTÓW

Grupa talentów oznaczonych kolorem fioletowym. Osoby z tymi talentami wiedzą co zrobić, by sprawy po prostu się działy, były realizowane i posuwały się do przodu.

Ustalają sobie cele i podejmują działanie. Dobrze czują się, gdy jest coś do zrobienia, zrealizowania, organizacji lub gdy po prostu można wykazać się osiągniętymi efektami pracy. Mają umiejętności organizacyjne, planistyczne i doprowadzania spraw do końca. Potrafią też ocenić sens działania, szacują siły na zamiary, wyznaczają priorytety swoich działań.

Często postrzegani jako tytani pracy. Mogą mieć trudności z odpoczynkiem, gdyż potrzeba ciągłego działania pcha je do realizacji kolejnych zamierzeń.

Osoby, które wyróżnia cecha Bezstronności, są wyczulone na potrzebę traktowania wszystkich jednakowo. Starają się traktować każdą osobę obiektywnie, ustalając jasne zasady i trzymając się ich.
>>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Dyscypliny, lubią rutynę i struktury. Ich świat najlepiej oddaje porządek, jaki wokół siebie wytwarzają.
>>>> Więcej 

Osoby, które wyróżnia cecha Naprawiania, dobrze radzą sobie z problemami. Są skuteczne w znajdowaniu odpowiedzi na pytanie o to, co nie działa i jak to naprawić.
>>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Odpowiedzialności, czują się psychicznie odpowiedzialne za to, co zadeklarowały się zrobić. Są wewnętrznie zobowiązane takimi wartościami, jak uczciwość i lojalność.
>>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Organizatora, potrafią nie tylko organizować, ale posiadają również elastyczność, która jest uzupełnieniem ich zdolności organizacyjnych. Lubią rozważać, w jaki sposób użyć wszystkich elementów i zasobów tak, aby osiągnąć maksimum wydajności.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Osiągania, mają w sobie duży zapas sił życiowych i ciężko pracują. Czerpią olbrzymią satysfakcję z bycia osobą zajętą i efektywną.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Pryncypialności, mają pewne fundamentalne zasady, które są dla nich niezmienne. Z tych właśnie zasad wypływa określony cel ich życia.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Rozwagi głęboko zastanawiają się przed podjęciem decyzji lub dokonaniem wyboru. Potrafią przewidzieć przeszkody.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Ukierunkowania, potrafią wyznaczyć sobie kierunek, podążać nim i dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się obranego kursu.
>>> Więcej

Grupa talentów oznaczonych kolorem żółtym. Osoby te wiedzą, jak przejąć kontrolę, przemówić i upewnić się, że są głosem zespołu.

To cechy, które mocniej widać u osób z tymi talentami, są jakby „na wierzchu”. Osoby takie lubią przewodzić i podejmować wyzwania. Motywują innych do działania, mają pewność siebie, łatwiej je zobaczyć, bowiem mają umiejętności prezentacji, opowiadania i komunikowania się z innymi. 

Budują zaangażowanie w innych, motywują i inspirują, a przy tym wiedzą, jak przemówić do innych i wypłynąć na nich.

Osoby, które wyróżnia cecha Aktywatora, przyczyniają się do realizacji zadań dzięki temu, że potrafią swoje myśli obrócić w czyn. Często są niecierpliwi.
>>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha CZAR-u, uwielbiają podejmować wyzwanie związane z poznawaniem nowych ludzi i zdobywaniem ich aprobaty. Czerpią satysfakcję z „przełamywania lodów” i budowania relacji z drugim człowiekiem.
>>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Dowodzenia, są zauważalne i wywierają wpływ na innych. Potrafią przejąć kontrolę nad sytuacją i podejmować decyzje.
>>>> Więcej

Osobom, których wyróżnia cecha Komunikatywności, na ogół łatwo przychodzi „ubieranie swoich myśli w słowa”. Są dobrymi rozmówcami i mówcami.
>>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Maksymalisty, koncentrują się na silnych stronach jako sposobie stymulowania doskonałości osobistej oraz zespołowej. Starają się przekształcić coś, co już jest dobre w coś, co będzie doskonałe.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Poważania, chcą, aby inni ludzie traktowali je z wielkim szacunkiem. Są niezależne i chcą być rozpoznawane.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Rywalizacji, mierzą swój postęp porównując go z postępem innych ludzi. Dążą do tego, aby zająć pierwsze miejsce i uwielbiają współzawodnictwo.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Wiary w Siebie, są przekonane, że posiadają zdolności kierowania własnym życiem. Mają wewnętrzny kompas, który sprawia, iż są pewne słuszności swoich decyzji.
>>> Więcej

Grupa talentów oznaczonych kolorem niebieskim. Osoby te potrafią nawiązywać silne relacje, które trzymają zespół razem i czynią go czymś więcej niż jedynie sumą jego części.

Osoby z talentami z tej grupy łatwo nawiązują relację, lubią pracować i działać z innymi osobami. Ich talenty aktywują się, gdy mogą zrobić coś z ludźmi dla ludzi.

Utrzymują spójność w zespole i są świadome, że wspólne działanie może przynieść więcej korzyści, niż działanie w pojedynkę. Zjednują innych w zespole, łączą i tworzą przyjazną atmosferę. Działają intuicyjnie i odbierają niewidzialne fale ludzkich uczuć i emocji. Posiadają umiejętności interpersonalne.

Osobom, których wyróżnia cecha Bliskości, sprawiają radość bliskie relacje z innymi. Czerpią głęboką satysfakcję pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Elastyczności, wolą „płynąć z prądem”. Mają tendencje do bycia „ludźmi dnia dzisiejszego”, którzy biorą rzeczy takimi, jakie są i przyszłość odkrywają dzień po dniu.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Empatii, potrafią odbierać uczucia innych ludzi wyobrażając sobie, że są na ich miejscu i w ich sytuacji.
>>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Indywidualizacji, są zaintrygowane niepowtarzalnością każdej osoby. Posiadają dar zrozumienia dlaczego ludzie, którzy różnią się od siebie, potrafią wspólnie wydajnie pracować.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Integratora, akceptują innych. Są świadome tego, że istnieją ludzie odrzuceni i podejmują wysiłek, aby ich włączyć do grupy.
>>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Optymisty, mają entuzjazm, który jest zaraźliwy. Są pełne nadziei i pozytywnych myśli oraz potrafią sprawić, że inni także zafascynują się tym, co mają zrobić.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Rozwijania Innych, rozpoznają i wspierają potencjał, który tkwi w ludziach. Dostrzegają każde oznaki rozwoju i czerpią z niego satysfakcję.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Współzależności, wierzą w powiązanie wszystkich rzeczy. Są przekonane, że istnieje bardzo mało tzw. „zbiegów okoliczności”, a prawie każde zdarzenie ma swoją przyczynę.
>>>> Więcej

Osoby które wyróżnia cecha Zgodności, szukają konsensusu. Nie lubią konfliktów, poszukują raczej obszarów porozumienia.
>>> Więcej

Grupa talentów oznaczonych kolorem zielonym. Osoby te pomagają rozważyć co może się wydarzyć. Absorbują i analizują informacje, które pomagają podjęć lepsze decyzje.

Dla osób z tymi talentami myślenie jest równoznaczne z działaniem. Rozmyślają i pozyskują informacje, wyciągają wnioski, uczą się i analizują, zbierają informacje. A wszystko po to, by podjąć najlepszą decyzję i zmaksymalizować szansę realizacji danych strategii. 

Odgadują intencje, antycypują przyszłość i rozwój wydarzeń, są kreatywne i z polotem. Osoby z tymi talentami myślą w dłuższym horyzoncie czasowym, a talenty z tej domeny z pewnością pomagają podejmować strategiczne i codzienne decyzje.

Osoby, które wyróżnia cecha Analityka, poszukują powodów i przyczyn. Mają zdolność brania pod uwagę wszystkich czynników, które mogły mieć wpływ na daną sytuację.
>>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Intelektu, charakteryzuje aktywność umysłowa. Wnikają one w istotę rzeczy i wysoko cenią sobie dyskusje intelektualne.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Kontekstu, lubią myśleć o przeszłości. Rozumieją teraźniejszość badając jej historię.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Odkrywczości, są zafascynowane pomysłami i ideami. Potrafią odnaleźć związki pomiędzy zjawiskami, które z pozoru są całkowicie różne.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Stratega, tworzą alternatywne sposoby postępowania i przebiegu wydarzeń. Napotykając jakiekolwiek sytuacje, potrafią szybko dostrzec w nich  istotne i znaczące schematy oraz kwestie.
>>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Uczenia się, mają silne pragnienie nauki i ciągłego doskonalenia siebie. Bardziej ekscytuje je sam proces uczenia się, niż jego rezultaty.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Wizjonera, są zainspirowane przyszłością i tym, co mogłoby być. Swoją wizją przyszłości inspirują innych.
>>> Więcej

Osoby, które wyróżnia cecha Zbierania, pragną wiedzieć więcej. Często lubią zbierać i archiwizować wszelkiego rodzaju informacje.
>>>> Więcej