Na początek poznaj  odpowiedzi na pytania, które pojawiają się początku odkrywania talentów Gallupa:

Grupa talentów oznaczonych kolorem fioletowym. Osoby z tymi talentami wiedzą co zrobić, by sprawy po prostu się działy, były realizowane i posuwały się do przodu.

Ustalają sobie cele i podejmują działanie. Dobrze czują się, gdy jest coś do zrobienia, zrealizowania, organizacji lub gdy po prostu można wykazać się osiągniętymi efektami pracy. Mają umiejętności organizacyjne, planistyczne i doprowadzania spraw do końca. Potrafią też ocenić sens działania, szacują siły na zamiary, wyznaczają priorytety swoich działań.

Często postrzegani jako tytani pracy. Mogą mieć trudności z odpoczynkiem, gdyż potrzeba ciągłego działania pcha je do realizacji kolejnych zamierzeń.

Naprawianie [Restorative] 

Osoby, które wyróżnia cecha Naprawiania, dobrze radzą sobie z problemami. Są skuteczne w znajdowaniu odpowiedzi na pytanie o to, co nie działa i jak to naprawić.

Osiąganie [Achiever]

Osoby, które wyróżnia cecha Osiągania, mają w sobie duży zapas sił życiowych i ciężko pracują. Czerpią olbrzymią satysfakcję z bycia osobą zajętą i efektywną.

Organizator [Arranger]

Osoby, które wyróżnia cecha Organizatora, potrafią nie tylko organizować, ale posiadają również elastyczność, która jest uzupełnieniem ich zdolności organizacyjnych. Lubią rozważać, w jaki sposób użyć wszystkich elementów i zasobów tak, aby osiągnąć maksimum wydajności.

Rozwaga [Deliberative]

Osoby, które wyróżnia cecha Rozwagi głęboko zastanawiają się przed podjęciem decyzji lub dokonaniem wyboru. Potrafią przewidzieć przeszkody.

Ukierunkowanie [Focus]

Osoby, które wyróżnia cecha Ukierunkowania, potrafią wyznaczyć sobie kierunek, podążać nim i dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się obranego kursu.

Dyscyplina [Discipline]

Osoby, które wyróżnia cecha Dyscypliny, lubią rutynę i struktury. Ich świat najlepiej oddaje porządek, jaki wokół siebie wytwarzają.

Bezstronność [Consistency]

Osoby, które wyróżnia cecha Bezstronności, są wyczulone na potrzebę traktowania wszystkich jednakowo. Starają się traktować każdą osobę obiektywnie, ustalając jasne zasady i trzymając się ich.

Pryncypialność [Belief]

Osoby, które wyróżnia cecha Pryncypialności, mają pewne fundamentalne zasady, które są dla nich niezmienne. Z tych właśnie zasad wypływa określony cel ich życia.

Odpowiedzialność [Responsibility]

Osoby, które wyróżnia cecha Odpowiedzialności, czują się psychicznie odpowiedzialne za to, co zadeklarowały się zrobić. Są wewnętrznie zobowiązane takimi wartościami, jak uczciwość i lojalność.

Grupa talentów oznaczonych kolorem żółtym. Osoby te wiedzą, jak przejąć kontrolę, przemówić i upewnić się, że są głosem zespołu.

To cechy, które mocniej widać u osób z tymi talentami, są jakby „na wierzchu”. Osoby takie lubią przewodzić i podejmować wyzwania. Motywują innych do działania, mają pewność siebie, łatwiej je zobaczyć, bowiem mają umiejętności prezentacji, opowiadania i komunikowania się z innymi. Budują zaangażowanie w innych, motywują i inspirują, a przy tym wiedzą jak przemówić do innych i wypłynąć na nich.

Dowodzenie [Command]

Osoby, które wyróżnia cecha Dowodzenia, są zauważalne i wywierają wpływ na innych. Potrafią przejąć kontrolę nad sytuacją i podejmować decyzje.

Rywalizacja [Competition]

Osoby, które wyróżnia cecha Rywalizacji, mierzą swój postęp porównując go z postępem innych ludzi. Dążą do tego, aby zająć pierwsze miejsce i uwielbiają współzawodnictwo.

Maksymalista [Maximizer] 

Osoby, które wyróżnia cecha Maksymalisty, koncentrują się na silnych stronach jako sposobie stymulowania doskonałości osobistej oraz zespołowej. Starają się przekształcić coś, co już jest dobre w coś, co będzie doskonałe.

Poważanie [Significance]

Osoby, które wyróżnia cecha Poważania, chcą, aby inni ludzie traktowali je z wielkim szacunkiem. Są niezależne i chcą być rozpoznawane.

Wiara w siebie [Self-assurance]

Osoby, które wyróżnia cecha Wiary w Siebie, są przekonane, że posiadają zdolności kierowania własnym życiem. Mają wewnętrzny kompas, który sprawia, iż są pewne słuszności swoich decyzji.

Czar [Woo]

Osoby, które wyróżnia cecha CZAR-u, uwielbiają podejmować wyzwanie związane z poznawaniem nowych ludzi i zdobywaniem ich aprobaty. Czerpią satysfakcję z „przełamywania lodów” i budowania relacji z drugim człowiekiem.

Komunikatywność [Communication]

Osobom, których wyróżnia cecha Komunikatywności, na ogół łatwo przychodzi „ubieranie swoich myśli w słowa”. Są dobrymi rozmówcami i mówcami.

Aktywator [Activator]

Osoby, które wyróżnia cecha Aktywatora, przyczyniają się do realizacji zadań dzięki temu, że potrafią swoje myśli obrócić w czyn. Często są niecierpliwi.

Grupa talentów oznaczonych kolorem niebieskim. Osoby te potrafią nawiązywać silne relacje, które trzymają zespół razem i czynią go czymś więcej, niż jedynie sumą jego części.

Osoby z talentami z tej grupy łatwo nawiązują relację, lubią pracować i działać z innymi osobami. Ich talenty aktywują się, gdy mogą zrobić coś z ludźmi dla ludzi.

Utrzymują spójność w zespole i są świadome, że wspólne działanie może przynieść więcej korzyści, niż działanie w pojedynkę. Zjednują innych w zespole, łączą i tworzą przyjazną atmosferę. Działają intuicyjnie i odbierają niewidzialne fale ludzkich uczuć i emocji. Posiadają umiejętności interpersonalne.

Współzależność [Connectedness]

Osoby, które wyróżnia cecha Współzależności, wierzą w powiązanie wszystkich rzeczy. Są przekonane, że istnieje bardzo mało tzw. „zbiegów okoliczności”, a prawie każde zdarzenie ma swoją przyczynę.

Bliskość [Relator]

Osobom, których wyróżnia cecha Bliskości, sprawiają radość bliskie relacje z innymi. Czerpią głęboką satysfakcję pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu.

Optymista [Positivity]

Osoby, które wyróżnia cecha Optymisty, mają entuzjazm, który jest zaraźliwy. Są pełne nadziei i pozytywnych myśli oraz potrafią sprawić, że inni także zafascynują się tym, co mają zrobić.

Zgodność [Harmony]

Osoby które wyróżnia cecha Zgodności, szukają konsensusu. Nie lubią konfliktów, poszukują raczej obszarów porozumienia.

Indywidualizacja [Individualization]

Osoby, które wyróżnia cecha Indywidualizacji, są zaintrygowane niepowtarzalnością każdej osoby. Posiadają dar zrozumienia dlaczego ludzie, którzy różnią się od siebie, potrafią wspólnie wydajnie pracować.

Elastyczność [Adaptability]

Osoby, które wyróżnia cecha Elastyczności, wolą „płynąć z prądem”. Mają tendencje do bycia „ludźmi dnia dzisiejszego”, którzy biorą rzeczy takimi, jakie są i przyszłość odkrywają dzień po dniu.

Integrator [Includer]

Osoby, które wyróżnia cecha Integratora, akceptują innych. Są świadome tego, że istnieją ludzie odrzuceni i podejmują wysiłek, aby ich włączyć do grupy.

Rozwijanie innych [Developer]

Osoby, które wyróżnia cecha Rozwijania Innych, rozpoznają i wspierają potencjał, który tkwi w ludziach. Dostrzegają każde oznaki rozwoju i czerpią z niego satysfakcję.

Empatia [Empathy]

Osoby, które wyróżnia cecha Empatii, potrafią odbierać uczucia innych ludzi wyobrażając sobie, że są na ich miejscu i w ich sytuacji.

Grupa talentów oznaczonych kolorem czerwonym. Osoby te pomagają rozważyć co może się wydarzyć. Absorbują i analizują informacje, które pomagają podjęć lepsze decyzje.

Dla osób z tymi talentami myślenie jest równoznaczne z działaniem. Rozmyślają i pozyskują informacje, wyciągają wnioski, uczą się i analizują, zbierają informacje, a wszystko po to, by podjąć najlepszą decyzję i zmaksymalizować szanse realizacji danych strategii. 

Odgadują intencje, antycypują przyszłość i rozwój wydarzeń, są kreatywne i z polotem. Osoby z tymi talentami myślą w dłuższym horyzoncie czasowym, a talenty z tej domeny z pewnością pomagają podejmować strategiczne decyzje.

Analityk [Analytical]

Osoby, które wyróżnia cecha Analityka, poszukują powodów i przyczyn. Mają zdolność brania pod uwagę wszystkich czynników, które mogły mieć wpływ na daną sytuację.

Wizjoner [Futuristic]

Osoby, które wyróżnia cecha Wizjonera, są zainspirowane przyszłością i tym, co mogłoby być. Swoją wizją przyszłości inspirują innych.

Uczenie się [Learner]

Osoby, które wyróżnia cecha Uczenia się, mają silne pragnienie nauki i ciągłego doskonalenia siebie. Bardziej ekscytuje je sam proces uczenia się, niż jego rezultaty.

Intelekt [Intellection]

Osoby, które wyróżnia cecha Intelektu, charakteryzuje aktywność umysłowa. Wnikają one w istotę rzeczy i wysoko cenią sobie dyskusje intelektualne.

Odkrywczość [Ideation]

Osoby, które wyróżnia cecha Odkrywczości, są zafascynowane pomysłami i ideami. Potrafią odnaleźć związki pomiędzy zjawiskami, które z pozoru są całkowicie różne.

Kontekst [Context]

Osoby, które wyróżnia cecha Kontekstu, lubią myśleć o przeszłości. Rozumieją teraźniejszość badając jej historię.

Zbieranie [Input]

Osoby, które wyróżnia cecha Zbierania, pragną wiedzieć więcej. Często lubią zbierać i archiwizować wszelkiego rodzaju informacje.

Strateg [Strategic]

Osoby, które wyróżnia cecha Stratega, tworzą alternatywne sposoby postępowania i przebiegu wydarzeń. Napotykając jakiekolwiek sytuacje, potrafią szybko dostrzec w nich  istotne i znaczące schematy oraz kwestie.