Osoby, które wyróżnia cecha Analityka, poszukują powodów i przyczyn. Mają zdolność brania pod uwagę wszystkich czynników, które mogły mieć wpływ na daną sytuację.

Definicja talentu wg Gallupa *)

Twoja cecha Analityka sprawia, że stawiasz ludziom wyzwania: „Udowodnij to. Pokaż mi, na czym opiera się twoje rozumowanie.” Wobec takich pytań niektórzy odkryją, że ich błyskotliwe teorie chwieją się i upadają. I w tym rzecz. Niekoniecznie chcesz podważać cudze teorie. Głównie zależy ci na tym, aby były one dobrze ugruntowane.

Uważasz się za osobę obiektywną i nie kierującą się emocjami. Lubisz dane, ponieważ są wolne od wartościowania. Są takie, jakie są. Mając te dane szukasz schematów i zależności. Pragniesz zrozumieć, jak pewne schematy wpływają na siebie nawzajem. Jak się ze sobą łączą? Do czego prowadzą? Czy rezultat potwierdza daną teorię, albo wyjaśnia daną sytuację?

Tego typu pytania cię nurtują. Analizujesz dopóty, dopóki nie dojdziesz do istoty rzeczy czy też podstawowej przyczyny danej sytuacji. Inni postrzegają cię jako osobę logiczną, o zdyscyplinowanym umyśle.

Z czasem ludzie zaczną przychodzić do ciebie, aby wystawić czyjeś „myślenie życzeniowe” lub myślowy chaos na próbę twojego analitycznego umysłu. Miejmy nadzieję, że oceny i analizy nie będą wyrażane przez ciebie zbyt ostro. W przeciwnym razie niektórzy autorzy tych „pobożnych życzeń” zaczną cię celowo unikać.

*) Źródło:  M.Buckingham, D.Clifton „Teraz, odkryj swoje silne strony”, MT Biznes 2006, str. 104

Co mówią osoby z tym talentem?

Ostatnio przeliczyłam/łem to, o czym rozmawialiśmy i widzę, że…

Pozwól, że podam Ci dwa niezbite fakty. Po pierwsze…

Potrzebuję to jeszcze dobrze przemyśleć. Daj mi na to jeden dzień.

Znalazłam/łem kilka sprawdzonych źródeł danych. Pozwól, że je przeanalizuje.

Słowniczek

 • Obiektywny
 • Zorientowany na dane liczbowe
 • Bazujący na sprawdzonych informacjach
 • Wiarygodny
 • Dociekliwy
 • Kwestionujący
 • Z naukowym podejściem
 •  

Obserwacje talentu

Przykłady działań i sposobów zachowania osoby z talentem Analityk, wtedy gdy ten dar działa i pomaga oraz momentów, gdy przeszkadza lub utrudnia.
Wykorzystaj je jako inspiracja do tego, by lepiej obserwować swoje unikatowe działanie tego talentu.

Działa i/lub pomaga

Ma niezwykły dar jasnego i ścisłego ujmowania myśli, opierając się na regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Świadomy tego, że uporządkowane myślenie jest podstawą poprawnego wnioskowania.

Jest osobą wnioskującą na bazie posiadanych faktów, danych i zestawień liczbowych. Podejmuje decyzje „głową”, w oparciu o logikę i ciąg przyczynowo-skutkowy.

Można liczyć na jakość i bezstronność dostarczanych informacji. Obiektywnie odnosi się do stanu faktycznego, a dzięki temu nie poddaje się wartościowaniu.

Analizuje czyli umie dostrzec i wyodrębnić poszczególne cechy, właściwości i składniki badanego przedmiotu lub zjawiska.

Stawia tezy, a następnie z naukowym zacięciem je bada i rozpatruje. Nie nudzą ją liczby, fakty i pojęcia będące wynikiem obliczania.

Komunikuje potrzebę czasu do przeprowadzenia analizy i namysłu.

Utrudnia i /lub przeszkadza

Poświęca zbyt wiele czasu na analizowanie, rozbieranie na czynniki pierwsze, co nie pomaga w podjęciu jednoznacznej decyzji.

Nie lubi ryzykować, zawsze wybiera bezpieczne, sprawdzone rozwiązania danego problemu. Może być odbierana jako trudny rozmówca, skostniały w swoich poglądach i podejściu.

Tak bardzo zapatrzona w wyniki swojej analizy i twarde dane, że zupełnie pomija czynnik ludzki. Powoduje to, że nie uwzględnia uczuć lub systemu wartości innych ludzi.

Bywa, że myśli bardzo szablonowo, za bardzo ufa logice i twardym danym, brakuje jej elastyczności w myśleniu i działaniu.

Nie potrafi znaleźć wspólnego języka z osobami kreatywnymi, nie lubi fantazjowania i ma trudność z twórczym podejściem do tematu.

W poszukiwaniu danych, liczb i faktów wydaje się być ciągle nieusatysfakcjonowana, nie dostrzega momentu, gdy warto zakończyć analizę i przejść do wyciągania wniosków i decyzji.

Więcej o talentach Gallupa dla dorosłych usłyszysz w podcaście Talenty Dużych i Małych

Poszukaj podcastu w bibliotece audycji w swojej aplikacji w telefonie komórkowym:
Apple Podcast
Spotify
GooglePodcast
Stitcher

W każdym odcinku:
 • ciekawostki o talencie,
 • rozmowa o nazwie w innych językach i definicja wg Gallupa,
 • sonda uliczna czyli wypowiedzi osób z tym talentem,
 • podpowiedzi do samoobserwacji,
 • wskazówki jak korzystać z talentu w edukacji,
 • strategie rodzicielskie.

Jeśli chcesz odkrywać talenty Gallupa razem ze mną i Tropicielami Talentów, to sprawdź jakie masz możliwości z Sklepie