Osoby, które wyróżnia cecha Wiary w Siebie, są przekonane, że posiadają zdolności kierowania własnym życiem.
Mają wewnętrzny kompas, który sprawia, iż są pewne słuszności swoich decyzji.

Definicja talentu wg Gallupa *)

Wiara w Siebie jest podobna do pewności siebie. W najgłębszym zakątku swojej duszy nosisz wiarę w swoje umiejętności. Wiesz, że sprostasz podjętemu ryzyku lub wyzwaniu. Wiesz, że potrafisz żądać tego, co ci się należy, że potrafisz być skuteczny/a.

Ale Wiara w Siebie to coś więcej niż pewność siebie. Obdarzony/a cechą Wiary w Siebie nie tylko masz pewność, co do swoich zdolności. Masz także pewność, że potrafisz oceniać. Patrząc na świat zdajesz sobie sprawę, że twoja perspektywa jest jedyna w swoim rodzaju. A ponieważ nikt nie widzi dokładnie tego samego, co ty, nikt nie może podejmować za ciebie decyzji ani mówić ci, co masz myśleć. Inni mogą udzielać wskazówek, sugerować, ale to ty jesteś panem swojego życia. Tylko ty masz prawo wyciągać swoje wnioski, podejmować własne decyzje, działać.

Taka władza – ostateczna odpowiedzialność za kierowanie swoim życiem – nie tylko cię nie przeraża, ale odczuwasz ją jako coś bardzo naturalnego. Bez względu na okoliczności zawsze wiesz, co jest najwłaściwszą rzeczą do zrobienia. Nie musi być to najlepsze dla wszystkich. Ale wiesz, że w twoim przypadku i danej sytuacji jest to właściwe dla ciebie.

Twoja Wiara w Siebie może się przejawiać w sposób bardziej lub mniej widoczny, w zależności od innych twoich silnych cech, niemniej jednak jest ona czymś trwałym i mocnym. Niczym kil statku wychodzi cało ze sztormów i pozwala ci utrzymać właściwy kurs.

*) Źródło:  M.Buckingham, D.Clifton „Teraz, odkryj swoje silne strony”, MT Biznes 2006, str. 131

Co mówią osoby z tym talentem?

A kto powiedział, że tego nie da się zrobić? Zaraz Ci udowodnię, że się da.

Jak Cię tak słucham, to jestem pewna/y, że warto zrobić tak…

Pozwól, że ja się tym zajmę. To idealne wyzwanie dla mnie.

Słowniczek

 • Niezależny
 • Pewny siebie
 • Samowystarczalny
 • Mający zaufanie do siebie
 • Kierujący się instynktem
 • Dynamiczny
 • Kontrolujący
 • Stabilny

Obserwacje talentu

Przykłady działań i sposobów zachowania osoby z talentem Wiara w Siebie, wtedy gdy ten dar działa i pomaga oraz momentów, gdy przeszkadza lub utrudnia.
Wykorzystaj je jako inspiracja do tego, by lepiej obserwować swoje unikatowe działanie tego talentu.

Działa i/lub pomaga

Jest osobą, która lubi i docenia samą siebie. Akceptuje swój wygląd, sposób komunikacji, zna swój styl bycia i budowania relacji z innymi.

Posiada wysoką samoświadomość własnych możliwości i ograniczeń zarówno fizycznych, jak i mentalnych oraz ma jasną strategię życiową (pomysł na siebie). Jej poczucie własnej wartości jest dojrzałe (nie za niskie i nie za wysokie).

Jest osobą odważną, wchodzi w sytuacje nowe i nieznane, czasami balansuje na granicy ryzyka. Mimo to wie, gdzie jest ta granica, za którą może wystąpić zagrożenie zdrowia lub życia ich niej samej lub innych osób.

Potrafi podejmować decyzje w sytuacjach, gdy brak jest pełnego obrazu i wszystkich danych. Opiera się na swoim instynkcie, a decyzje są trafne i przynoszą oczekiwany efekt.

Posiada wewnętrzny kompas, który dokładnie kieruje ją na właściwe rzeczy we właściwym czasie i z właściwymi osobami.

Potrafi sprawnie zarządzać sobą i kontroluje wybór aktywności, w które chce się włączyć. Jest niezależna, działa na własnych zasadach.

Emanuje pewnością siebie, która jest zaraźliwa i pojawia się również w osobach z jej otoczenia. Daje innym poczucie pewności siebie.

Otwarta na krytykę od innych, gdyż jest ona dla niej źródłem jeszcze lepszego poznania i zrozumienia siebie, a przez to bardziej efektywnego współdziałania w zespole.

Do zespołów wnosi postawę pewności, odporność psychiczną i stabilizację. Inni korzystają z jej wsparcia, by upewniać się, że działają dobrze.

Ma przedsiębiorcze podejście czyli jest zaradna, samodzielna, pełna inwencji do swoich własnych zadań i gotowa do podjęcia wyzwań, od których inni stronią.

Utrudnia i /lub przeszkadza

Jej pewność siebie jest na tyle wysoka, że daje sobie prawo narzucania innym swojego zdania, a do tego stawia innych przed faktem dokonanym lub zupełnie ignoruje ich zdanie. Przez to traktuje osoby w swoim otoczeniu jak tło do własnych działań i decyzji.

Jest osobą o wybujałym ego, której grozi egocentryzm i bycie egoistyczną.

Ma potrzebę otaczania się wielbicielami i osobami, które ją podziwiają za każdy przejaw jej aktywności.

Przecenia swoje możliwości na różnych polach. Może być odbierana jako arogancka, czasami próżna lub mająca manię wielkości.

Jest osobą upartą i twardo trzyma się swoich postanowień, szczególnie w sytuacji, gdy ktoś chce zaproponować innych scenariusz. Ostentacyjne pokazuje, że nie chce być częścią czyjegoś planu.

Wyolbrzymia swoje zasługi, umiejętności i poziom wiedzy, przesadnie określa swoją wartość i mówi o sobie jedynie w superlatywach.

Konstruktywna i oparta o fakty krytyka wywołuje u niej gniew, a nawet agresję. Jest odbierana przez nią jako atak, zniewaga, a nawet poniżenie.

Stosuje podwójne standardy, co oznacza, że jest wyrozumiała wobec własnych błędów i porażek, zaś w stosunku do innych bywa surową, zasadniczą lub ironiczną osobą. Podobnie w przypadku sukcesów - gloryfikuje siebie, umniejszając zasługi innych.

Gdy jej pewność siebie jest zaniżona, zdarza się, że sabotuje siebie, nie podejmuje nowych wyzwań i jest bierna wobec pojawiających się okazji.

Płynie pod prąd i wygląda, jakby zmagała się sama z sobą i całym światem. Brak jej autorefleksji i wyciągania wniosków.

Więcej o tym talencie usłyszysz w podcaście Talenty Dużych i Małych
Odcinek 053: Talent Wiara w Siebie [Self-Assurance]

Poszukaj podcastu w bibliotece audycji w swojej aplikacji w telefonie komórkowym:
Apple Podcast
Spotify
GooglePodcast
Stitcher

W każdym odcinku:
 • ciekawostki o talencie,
 • rozmowa o nazwie w innych językach i definicja wg Gallupa,
 • sonda uliczna czyli wypowiedzi osób z tym talentem,
 • podpowiedzi do samoobserwacji,
 • wskazówki jak korzystać z talentu w edukacji,
 • strategie rodzicielskie.

Jeśli chcesz odkrywać talenty Gallupa razem ze mną i Tropicielami Talentów, to sprawdź jakie masz możliwości z Sklepie