Osoby, które wyróżnia cecha Współzależności, wierzą w powiązanie wszystkich rzeczy.
Są przekonane, że istnieje bardzo mało tzw. „zbiegów okoliczności", a prawie każde zdarzenie ma swoją przyczynę.

Definicja talentu wg Gallupa*)

Nic nie dzieje się bez przyczyny. Jesteś o tym przekonany/a, ponieważ w głębi duszy wiesz, że wszyscy jesteśmy ze sobą jakoś powiązani. Owszem, jesteśmy indywidualnościami odpowiedzialnymi za własne osądy i posiadającymi wolną wolę, ale mimo wszystko jesteśmy częścią czegoś większego.

Niektórzy mogą to nazywać „wspólnotową podświadomością”, a inni określać jako ducha lub siłę życiową. Ale bez względu na to, jakie określenie wybierzesz, masz przeświadczenie, że nie jesteśmy oderwani ani od siebie nawzajem, ani od ziemi, ani od życia na niej.

Takie poczucie jedności niesie w sobie pewien rodzaj odpowiedzialności. Skoro wszyscy jesteśmy częścią jakiejś dużej całości, nie możemy krzywdzić innych, ponieważ oznacza to, że będziemy również krzywdzić samych siebie. Nie wolno nam wykorzystywać innych, ponieważ wówczas sami będziemy wykorzystywani. Nie wolno nam też zadawać cierpienia innym, ponieważ to my będziemy cierpieć. Świadomość takiej odpowiedzialności tworzy twój system wartości. Jesteś delikatny/a, troskliwy/a, tolerancyjny/a.

Będąc przekonanym/ą o jedności rodzaju ludzkiego, budujesz mosty pomiędzy ludźmi o odmiennych kulturach. Wrażliwy/a na ową „niewidzialną siłę” możesz dawać innym poczucie komfortu, że nasze jednostajne życie ma jakiś cel. Dokładny przedmiot twojej wiary będzie zależał od tego, jak zostałeś/aś wychowany/a oraz kultury, niemniej jednak ta wiara zawsze jest silna. W obliczu tajemnic życia podtrzymuje ona na duchu ciebie i twoich przyjaciół.

*) Źródło:  M.Buckingham, D.Clifton „Teraz, odkryj swoje silne strony”, MT Biznes 2006, str. 110

Co mówią osoby z tym talentem?

Popatrzmy na to z szerszej perspektywy.

To ciekawe, że działanie x wywołało skutek y.

Zobaczcie, jak ostatni pomysł naszego zespołu usprawnił działanie trzech innych działów.

Nie wiem czy wiesz, ale już Sokrates mówił, że…

Słowniczek

 • Poszukujący połączeń
 • Holistyczny
 • Uduchowiony, przepełniony wzniosłymi uczuciami i myślami
 • Dający ukojenie lub pocieszenie
 • Spostrzegawczy i przenikliwy
 • Tworzący zagadkową atmosferę lub tajemniczości, mistyczny

Obserwacje talentu

Przykłady działań i sposobów zachowania osoby z talentem Współzależność, wtedy gdy ten dar działa i pomaga oraz momentów, gdy przeszkadza lub utrudnia.
Wykorzystaj je jako inspiracja do tego, by lepiej obserwować swoje unikatowe działanie tego talentu.

Działa i/lub pomaga

Wspiera innych we właściwym rozumieniu funkcjonowania świata, pomaga im to zaakceptować, odnajdując i pokazując przyczyny, ciągłość oraz cykliczność zdarzeń.

Docenia wartość bycia częścią czegoś większego, zarówno na poziomie rodziny, pracy, wspólnoty ludzkiej czy wszechświata.

Pomaga innym zobaczyć swoje otoczenie i bieżące sprawy „z lotu ptaka”, w szerszym wymiarze, rozpatruje skutki długofalowe.

Potrafi określić, w jaki sposób problem, wydarzenie lub działanie jest częścią większego wymiaru lub zagadnienia.

Znajduje połączenia między wieloma aspektami ludzkiego życia, dzięki temu pomaga zrozumieć wzajemne relacje, doceniać zależności i je właściwie wykorzystać.

Promuje wspólne działanie i partnerstwo w zespole, podkreślając, znaczenie współpracy, wzajemnej akceptacji i tolerancji. Dobrze rozumie znaczenie synergii.

Zadaje innym właściwe pytania po to, by odkryć przyczyny i pomóc je zrozumieć innym.

Utrudnia i /lub przeszkadza

Nie zastanawia się głęboko nad powiązaniami i zależnościami, promuje postawę przyjmowania wszystkiego dzień-po-dniu.

Bardzo wierzy, że należy płynąć z prądem i brać to co przynosi świat, staje się osobą pasywną.

Przejawia naiwne przekonanie, że wszystko w życiu kierowane jest losem lub niewidzialną ręką. Nie dostrzega wzajemnych przyczyn i zależności.

Przekonana o posiadanej sile dostrzegania tego co niewidoczne i intuicyjne, jako jedynej drodze do akceptacji rzeczywistości. Skoncentrowana na sobie.

Postawa filozoficzna i zbyt misyjne podejście sprawia, że jest widziana jako osoba oderwana od rzeczywistości.

Poddaje się duchowym mocom, przekonuje o istnieniu głosów i znaków, które tylko ona umie odczytywać.

Zbyt duże rozproszenie lub branie pod uwagę zbyt wielu połączeń utrudnia wytyczenie celu lub podjęcie decyzji, by pójść konkretną drogą lub wybrać jedno rozwiązanie.

Więcej o talentach Gallupa dla dorosłych usłyszysz w podcaście Talenty Dużych i Małych

Poszukaj podcastu w bibliotece audycji w swojej aplikacji w telefonie komórkowym:
Apple Podcast
Spotify
GooglePodcast
Stitcher

W każdym odcinku:
 • ciekawostki o talencie,
 • rozmowa o nazwie w innych językach i definicja wg Gallupa,
 • sonda uliczna czyli wypowiedzi osób z tym talentem,
 • podpowiedzi do samoobserwacji,
 • wskazówki jak korzystać z talentu w edukacji,
 • strategie rodzicielskie.

Jeśli chcesz odkrywać talenty Gallupa razem ze mną i Tropicielami Talentów, to sprawdź, jakie masz możliwości z Sklepie