CO JEST LEPSZE DLA CIEBIE – TOP 5 czy cały profil All 34 testu Gallupa?

Poznawanie własnej osoby, zrozumienie tego, kim jestem, co mnie cechuje, jak nazwać własne zalety, a co jest moją słabością – te wszystkie aspekty w ostatnich latach cieszą się coraz większym zainteresowaniem ludzi.

I tak jak część osób nadal ignoruje potrzebę zagłębienia się w temat rozwoju osobistego, tak jednocześnie rośnie fala tych, którzy poszukują rozwiązań w tym obszarze. Myślę wtedy, że świadomie biorą odpowiedzialność za własny rozwój osobisty.

To sprawia, że osoby takie trafiają na informacje o rozmaitych testach psychometrycznych, wspierających poznanie siebie i określających mocne strony, ich style myślenia, działania lub pozytywne cechy osobowości.

Obecnie jednym z najbardziej popularnych testów jest CliftonStrengths Assessment, czyli badanie stworzone przez wybitnego psychologa Donalda O. Cliftona, będącego zawodowo związanym z Instytutem Gallupa. Dużo więcej o samym badaniu możesz znaleźć w jednym ze wcześniejszych wpisów na blogu.

W tym wpisie chciałam podzielić się moimi wskazówkami, które pomogą zdecydować, co jest lepsze dla Ciebie – opcja TOP5 czy cały profil All 34 testu Gallupa.

Jeden test Gallupa, ale dwa sposoby prezentowania wyników

Jest dostępna jedna formuła badania talentów CliftonStrengths Assessment, które to badanie zgodnie z zaleceniami Gallupa warto wykonać raz w życiu.

Powiem to jasno i dobitnie –  jedno badanie CliftonStrengths (znane również jako test Gallupa) dla wszystkich osób powyżej 16 roku życia niezależnie od pełnionej roli w życiu zawodowym lub rodzinnym, statusu społecznego, płci czy kraju pochodzenia.

Natomiast o tym, dlaczego Gallup zaleca je wykonać raz w życiu i jakie są moje rekomendacje, w tym zakresie napiszę w osobnym poście.

Wracamy do wykonania tego jednego dla wszystkich badania CliftonStrengths Assessment znanego jako test Gallupa.

Skoro jest jedno i takie samo dla wszystkich badanie, to oznacza, że biorąc w nim udział, od razu określane jest nasilenie wszystkich 34 cech w Twoim naturalnym sposobie działania i funkcjonowania. Mówiąc wprost Twój profil talentów, biorąc pod uwagę wszystkie 34 talenty, jest od razu określany.

Wykonujesz test Gallupa i wszystkie 34 talenty są porządkowane w kolejności od tych najbardziej charakterystycznych w Twoim zachowaniu, po te najmniej przez Ciebie używane.

.

Natomiast są dwa sposoby prezentowania wyniku Twojej kombinacji 34 talentów.

Jedną z opcji jest poznanie 5 najsilniejszych talentów Gallupa, a kombinacja pozostałych 29 talentów jest jakby zasłonięta. Otrzymujesz informację o swoich najsilniejszych pięciu pierwszych cechach, a wraz z tym nowy Raport CliftonStrengths TOP5.

To oznacza, że wynik Twojej mozaiki 34 talentów jest gotowy dla Ciebie, a Ty przy pomocy innego kodu możesz uzyskać do niego dostęp w momencie, gdy jesteś na to gotowa_wy.

Jest na to specjalny kod, który możesz dokupić dla siebie w dowolnym momencie w przyszłości. To kod do odblokowania widoczności wyniku Twojego układu talentów na pozycjach od 6 do 34. To oznacza, że nie wykonujesz ponownie badania.

Drugą opcją jest poznanie od razu układu całego profilu Twojej unikatowej kombinacji 34 talentów Gallupa. W tej wersji Raport zaprezentuje szczegółowo informacje o pierwszych 10 dominujących talentach. Jednocześnie dowiesz się, jakie talenty są wśród wspierających tą pierwszą dziesiątkę najsilniejszych talentów, a które z nich są Twoim brakiem talentu lub nienaturalnym dla Ciebie sposobem działania i reagowania.

Decyzja o wykonaniu testu Gallupa

Przychodzi dzień, w którym decydujesz wejść na drogę świadomego rozwoju osobistego i chcesz wykonać test Gallupa.

Gratulacje! Mam nadzieję, że to będzie nowe otwarcie dla Ciebie i punkt zwrotny w rozumieniu swoich naturalnych sposobów działania i odbierania świata.

Być może dodatkową motywacją jest to, że mierzysz się z nowymi wyzwaniami w życiu typu decyzja o ścieżce edukacyjnej lub zawodowej, przebranżowienie, wejście w nową rolę partnera życiowego, rodzica. A może po prostu chcesz, by Twoje mocne strony, które intuicyjnie czujesz, by były nazwane.

Co lepsze dla Ciebie czyli kryteria wyboru opcji TOP5 lub All34

Często pierwszym, choć mam nadzieję, że nie jedynym kryterium, którym kierują się osoby przy wyborze opcji badania, jest cena kodu dostępu.

OK, ja to rozumiem i szanuję. Pozostawiam to do indywidualnej decyzji.

W kwestii zakupu wybranej opcji badania –  TOP5 lub All34 lubię myśleć jak o inwestycji. Część osób woli powoli badać teren zaczynając od mniejszej porcji 5 talentów Gallupa, a kwota około 100 zł wydaje się rozsądnym wydatkiem. Część osób woli raz a dobrze, czyli inwestycję na poziomie około 320 zł i wybiera cały profil 34 talentów.

Tak jak napisałam wcześniej, pozostawiam to indywidualnej decyzji.

Natomiast z mojego doświadczenia, rozmów z wieloma osobami dorosłymi i młodzieżą szkolną wynika, że przy wyborze danej opcji kodu obok kwestii ceny warto wziąć pod uwagę takie dwa kryteria:

  • Twój wiek,
  • Dotychczasowe doświadczenie w rozwoju osobistym.

Powiedz ile masz lat, a powiem Ci co lepsze – TOP5 czy All34

Jak wiadomo, badanie talentów CliftonStrengths polecam do wykonania od momentu, kiedy młoda osoba jest na etapie szkoły średniej. Więcej o tym we wpisie, w którym odpowiadam na pytanie, który test Gallupa wybrać dla dziecka.

Młodym osobom, które dopiero odkrywają siebie, zdobywają pierwsze doświadczenia szkolne i rówieśnicze, zdecydowanie polecam wykonanie badania TOP5. Ograniczenie informacji tylko do dominujących cech powoduje przekierowanie uwagi młodej osoby na mocne strony, na to, co dobrego i wzmacniającego jest w jej działaniu i funkcjonowaniu. To jest informacja, którą młoda osoba powinna w pierwszej kolejności dowiedzieć się o sobie, wykonując pierwsze badanie psychometryczne w swoim życiu.

Odkrycie całego profilu All34 w młodym wieku, czyli w szkole średniej lub na studiach może być przytłaczające. Młoda osoba, która dopiero poznaje siebie, swoje naturalne reakcje, zaczyna je bardziej lub mniej świadomie obserwować w swoim funkcjonowaniu postawiona przed wynikiem całego talentowego DNA może poczuć się onieśmielona lub stracić pewność co do właściwej oceny swojej osoby.

Poza tym jest jeszcze drugie niebezpieczeństwo, gdy młoda osoba otrzymuje wynik pełnego profilu All34.

Obserwuję, że im młodsza osoba, tym większa tendencja do skupiania się na końcowym wyniku profilu All34 czyli na brakach talentów lub słabościach. Mało tego –  takie podejście generuje kolejne kroki, czyli pozostawienie na boku wyniku dominujących talentów, a skupienie się na tym “co tam na dole” i podejmowanie wszelkich prób, by to poprawić. To przypadłość nie tylko młodych osób, ale również osób dorosłych. O tym, co to oznacza i jak temu zapobiec za chwilę w dalszym ciągu tego wpisu.

Dlatego biorąc pod uwagę wiek osoby, która ma przystąpić do wykonania testu Gallupa, moja rekomendacja jest taka – im bliżej jesteś 16 roku życia i nie zakończył się w pełni proces dojrzewania Twojego mózgu, a on kończy się około 24-26 roku życia, tym bardziej zalecam wybranie opcji TOP5.
Im bardziej zaś mówimy o osobach powyżej 24 roku życia, czyli tych, dla których dorosłość jest nie tylko urzędowa, ale i na poziomie dojrzałości neuronalnej i stabilności osobowościowej, tym bardziej zalecam wykonanie pełnego profilu All34.

Dotychczasowe doświadczenia w rozwoju osobistym – to dopiero ważny aspekt!

Drugim czynnikiem, który szczerze polecam wziąć pod uwagę przy wyborze opcji testu Gallupa, są Twoje dotychczasowe doświadczenia w rozwoju osobistym.

Warto byś szczerze oceniła_ocenił to, co do tej pory udało Ci się wykonać w obszarze rozwoju osobistego. Przy czym odkładamy na bok wszelkie szkolenia, warsztaty i zbieranie informacji zwrotnej w obszarze twoich kompetencji twardych.

Oceń swoją aktywność w obszarze rozwoju osobistego rozumianego jako podejmowania działań, w celu stawania się lepszą osobą na poziomie charakteru, osobowości i relacji z samą_samym sobą. To bycie w procesie pracy nad sobą, świadome podejmowanie działań ukierunkowanych na samodoskonalenie i szukanie odpowiedzi na pytanie “Kim jestem?”.

Moja osobista rekomendacja jest taka –  jeśli przystąpienie do badania CliftonStrengths jest Twoim pierwszym w życiu działaniem, kiedy zaczynasz przyglądać się sobie, kiedy szczerze chcesz wejrzeć w swoje naturalne sposoby działania i zachowania, a do tego chcesz to zrobić samodzielnie, bez wsparcia doświadczonego mentora, przewodnika lub towarzysza w tym rozwoju osobistym , to zdecydowanie zalecam skupienie się na wyniku TOP5.

Sama lub sam ogranicz ilość informacji, które uzyskasz na temat Twoich wyróżników osobowości do tych 5 dominujących. To jest idealna porcja nowej, czasem ożywczej, a czasem zaskakującej wiedzy o sobie, by móc ją samodzielnie strawić na dobry początek.

Twoje pionierskie działania w rozwoju osobistym i zaangażowanie w zrozumienie, zaobserwowanie, przekucie na konkretne praktyczne sposoby tych 5 talentów, to często praca na parę lat. Takie zawężenie pola widzenia powoduje, że w swoich działaniach rozwojowych skupiasz się na tym, czego lepsze funkcjonowanie poprawi Twoją skuteczność i satysfakcję w bardzo szybkim tempie.

Jeśli zaś na swoim koncie masz już parę aktywności związanych z rozwojem osobistym, wykonałaś_łeś inne testy psychometryczne, pracowałaś_łeś z uzyskanym wynikiem nad lepszym zrozumieniem siebie, to dobrym rozwiązaniem może być cały profil All34 talentów.

Przy czym pisząc o aktywnościach rozwoju osobistego, nie mam na myśli kurów merytorycznych związanych z Twoją rolą zawodową. Dla przykładu kurs wyceny nieruchomości, obsługa programu do tworzenia grafik czy opanowanie obsługi systemu do fakturowania w firmie.

Mam na myśli wszelkie działania związane z podnoszeniem samoświadomości, z nazywaniem własnych mocnych i słabych stron, pracę z coachem, mentorem lub tutorem związanym z rozwojem osobistym. Być może jesteś osobą, która sięgnęła już po literaturę z tym związaną lub zaangażowała się w grupowe działania typu mastermindy lub programy rozwoju osobistego.

Każdy z nas powinien samodzielnie ocenić swoją gotowość wejścia w proces odkrywania swoich zasobów osobowości i odczuwaną motywację i osobiste zaangażowanie. To często fundamenty tego, by po pierwszych chwilach zachwytu nad odkryciem swoich talentów Gallupa kontynuować ten proces i rzeczywiście obserwować zmianę we własnej produktywności i satysfakcji życiowej. A tego życzę każdej osobie!

Podsumowanie

Mam nadzieję, że teraz ze spokojem wybierzesz odpowiedni rodzaj kodu dostępu do badania CliftonStrengths –  TOP5 lub All34.

Jednocześnie liczę na to, że cena nie będzie jedynym Twoim kryterium wyboru, ale weźmiesz szczerze pod uwagę inne aspekty, z których Twój wiek i posiadane doświadczenie w rozwoju osobistym mogą być dobrym drogowskazem.

test Gallupa TOP5 lub All34 CliftonStrengths

Jeśli zaś chcesz odkryć swoje talenty Gallupa i jesteś zdecydowana_y na TOP5 lub cały profil All34, to zajrzyj do Sklepu Tropicieli Talentów

Tam czekają Pakiety, dzięki którym razem odkryjemy talenty Gallupa, a ja pomogę Tobie zrozumieć uzyskany wynik.
Zapraszam.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze