Pokolenie

DO KTÓREGO POKOLENIA NALEŻYSZ?

W TYM AKTYKULE znajdziesz wyjaśnienie pojęć:

/* Pokolenie Baby Boomers
/* Pokolenie X
/* Pokolenie Y
/* Pokolenie Z
/* Pokolenie Alpha

Gdy słyszę słowo pokolenie, to myślę o całkiem długim okresie czasu albo kilku dobrych dekadach zanim jedno z nich zastąpi kolejne.

I tak rzeczywiście było. Czas jednego pokolenia można było liczyć w dziesiątkach lat- zwykle przyjmowano około 25 lat.

Natomiast dynamiczny rozwój technologii i pandemia koronowirusa znacznie przyśpieszyły zmiany pokoleniowe. Ten proces nabrał tak dużego tempa, że teraz nawet w jednej rodzinie, pod jednym dachem, w zwykłej 4-5 osobowej rodzinie mogą spotkać się równocześnie trzy różne pokolenia. A jak jeszcze jest dom, w którym mieszkają dziadkowie- to pokoleń robi się całkiem sporo.

Wiem, że trudno w to uwierzyć i sama byłam zaskoczona faktem, że ta obserwacja dotyczy również  mojej rodziny. W końcu jestem ja i mąż oraz trójka naszych dzieci.
Jak jest zatem możliwe, że mamy w domu trzy różne pokolenia?

Zrozumienie sposobów funkcjonowania, potrzeb i fundamentów, z których wypływają wartości danego pokolenia to teraz podstawa, by lepiej odnaleźć się w otaczającym świecie.

I mam na myśli lepszą komunikację między ludźmi i wzajemne zrozumienie potrzeb. Dotyczy to również akceptacji różnych sposobów na podejmowanie decyzji czy kryteriów, z których korzystamy. Wiedza ta przydaje się w każdym obszarze- zawodowym, domowym, edukacyjnym i towarzyskim.

To, że dochodzi do tak wielu zgrzytów na linii rodzic-dziecko albo to, że nauczyciele, nie nadążają za potrzebami edukacyjnymi swoich uczniów, albo to, że niektórzy menedżerowie mają trudności z dogadaniem się ze swoimi młodszymi pracownikami – właśnie to wszystko jest rezultatem odbywającej się na naszych oczach dynamicznej zmiany pokoleniowej, będącej wynikiem rewolucji technologicznej i światopoglądowej. To co kiedyś uważaliśmy za sprawdzone i pewne, dziś przybiera zupełnie inną formę.

W takim razie zapraszam Cię do poznania obecnie funkcjonujących w Twoim otoczeniu pokoleń i sprawdź przy okazji do którego z nich należysz, a które z nich wychowujesz u siebie w domu.

Co to jest pokolenie?

Zaglądając do internetowego Słownika Języka Polskiego PWN znajduję tam takie wyjaśnienia definicji pokolenie:

 1. «grupa ludzi (także zwierząt lub roślin) będących mniej więcej w tym samym wieku»
 2. «ogół ludzi ukształtowanych przez podobne lub te same przeżycia, doświadczenia itp.»
 3. «okres równy długości życia ludzi urodzonych w podobnym czasie»
 4. «członkowie jakiejś rodziny, będący w podobnym wieku i zajmujący w niej taką samą pozycję»

Ten sam lub podobny wiek i ukształtowani przez podobne doświadczenia i przeżycia – to z pewnością cechy, które najczęściej są wykorzystywane przy określaniu pojawiania się nowego pokolenia.

Jakie mamy pokolenia?

Pokolenia obecnie funkcjonujące w naszym otoczeniu:

od 1949
BABY BOOMERS
POKOLENIE POWOJENNEGO WYŻU DEMOGRAFICZNEGO

Do tego pokolenia zaliczani są urodzeni w pierwszych 20 latach po II wojnie światowej, a ich nazwa wywodzi się od charakterystycznego w tamtych czasach wyżu demograficznego.

Mają teraz po 60-70 lat. To zazwyczaj osoby, które obecnie przebywają na emeryturze, cieszący się swoimi wnukami. To jak się domyślam są dziadkowie Twoich dzieci, a dla mnie osobiście, to moi rodzice.

To pokolenie, które lata swojej świetności rozwojowej przeżywało w latach 70-80 XX wieku, gdy w Polsce mieliśmy czasy komunizmu. Często długie lata pracowali w jednym zakładzie pracy, z którym czuli się związani. Oddani i lojalni swojemu pracodawcy, cieszący się ze stałości zatrudnienia.

Styczność z nowymi technologiami mieli w momencie, gdy ich kariera zawodowa była już w pełnym rozkwicie lub chyliła się ku końcowi. Wszelkie nowości technologiczne traktują z dużym dystansem, a nawet niechęcią. Korzystają z nich ze wzglądu na taką konieczność i braku innych alternatyw.

Baby Boomers w skrócie:

 • cenią tradycyjne wartości,
 • są lojalnymi pracownikami,
 • większość życia spędzili w jednym miejscu pracy,
 • cenią stabilizację i przewidywalność
 • po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal są czynni zawodowo
 • korzystają z nowoczesnych technologii z konieczności niż z przyjemności

Początek


od 1965
POKOLENIE X
AMBITNI PRAKTYCY KAPITALIZMU

To pokolenie dzieci Baby Boomersów, a nazwa pokolenia X nawiązuje do niewiadomej, trochę jak w równaniu matematycznym.

Osoby z tego pokolenia są aktualnie po czterdziestce i stanowią grupę rodziców dzisiejszych nastolatków. Mówi się o nich, że to mamy X-menki i tatusiowie X-meni. Superbohaterzy, bo właśnie to pokolenie zostało wystawione na konieczność wejścia w nowe technologie i bycia online w momencie, gdy ich kariera zawodowa startowała się lub była w pierwszych latach rozkwitu.

To jednocześnie ostatnie pokolenie pamiętające czasy offline, czarno-białego telewizora, zabaw w podchody na podwórku i posiadania paczki znajomych, która ograniczała się do rówieśników z klasy lub z podwórka. To pokolenie, które oblepiało pokoje plakatami swoich idolów, a ich wiedza na temat tego, co się dzieje w świecie, kończyła się na granicy ich osiedla, miasteczka lub ewentualnie najbliższej okolicy.

Za czasów dorastania pokolenia X nastąpił zwrot w gospodarczym funkcjonowaniu rynku pracy i pojawił się kapitalizm, a także pierwsze komputery i możliwości zdalnego przesyłania danych i komunikowania się (faks, Gadu-Gadu, poczta email). Młodzież tego pokolenia adaptowała wiele wartości i sposobów działania z Europy Zachodniej, tworząc między innymi kluby juppies.

Ambitnie praktykowali kapitalizm, stąd obrazem ich codzienności były bazary, stoiska i handel towarami przywożonymi z krajów bloku wschodniego w Europie (kto miał turecki sweterek, ten ręka w górę).

Wielu z nich, wchodząc na rynek pracy, zakładało własne firmy, często szukając i zmieniając sposób ich działania. Często się mówi o niezdrowej rywalizacji w pracy wśród pracowników pokolenia X.

Pokolenie X w skrócie:

 • bywają ambitni i bardzo stanowczy w dążeniu do celu
 • zaradni i przedsiębiorczy,
 • skoncentrowani na karierze, a motywacją jest awans
 • dążą do lepszego życia, często w imię własnych wyrzeczeń
 • bardziej cenią praktyczność i użyteczność posiadanych rzeczy, niż markę
 • dorastali bez nowych technologii, obecnie sprawnie posługują się nimi, głównie do celów zawodowych

Początek


od 1981
POKOLENIE Y
MILLENIALSI, CZYLI KOWALE WŁASNEGO LOSU

To pokolenie tworzą osoby dorastające na przełomie wieków i dlatego ich nazwa łączona jest z millenium.

Dzieciństwo Millenialsów przypadło na czas transformacji w Polsce. To był czas rozwoju technologii, a jako dzieci pokolenie Y mogło obserwować, jak ich rodzice radzą sobie ze zdobyczami nowych czasów. Pojawiły się wówczas pierwsze komputery typu PC, gry komputerowe czy przenośne zabawki elektroniczne typu gra w jajeczka z wilkiem. To również czas, kiedy rozwijała się infrastruktura telefonii stacjonarnej.

Dostępność do nowych technologii w dużej mierze zależała od zamożności rodziców Pokolenia Y, co wpływało na powstawianie różnic wśród rówieśników. Bywało tak, że niektórzy mieli już w domu kolorowy telewizor, telefon stacjonarny czy komputer Atari. Inni zaś mogli o tym jedynie pomarzyć.

Dlatego dla Millenialsów ważna jest jakość życia, swoboda w podejmowaniu decyzji i tolerancja.

Wchodząc w dorosłe życie, mają przekonanie, że ważne są sprawy materiale, ale jeszcze ważniejszy jest ich własny rozwój zawodowy. Nie mają takiego etosu pracy jak ich rodzice i dążą do utrzymania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym (rodzina, znajomi i własne zainteresowania). To powoduje, że pokolenie to jest odbierane jako stawiające nierealistyczne oczekiwania i przedkładające własną wygodę nad oczekiwania pracodawcy.

O Pokoleniu Y można powiedzieć, że łączą cechy swoich rodziców i nowych pokoleń, choć mimo to mogą mieć problemy z dogadywaniem się w zespołach międzypokoleniowych. Po części jest to związane z ich potrzebą dyskusji i dialogu oraz otwartością na bliskie kontakty z przełożonymi lub członkami zespołu. A to nie zawsze się sprawdza, szczególnie w przypadku kooperacji z osobami z Pokolenia X.

Pokolenie Y w skrócie:

 • elastyczni i lubiący nowe wyzwania
 • angażują się w interesującą pracę, która ma być ich pasją i/lub prowadzą własną działalność
 • cenią work-life balance
 • nie są tak bardzo przywiązani do miejsca pracy
 • oczekują dobrej pensji i inwestowania w ich rozwój zawodowy
 • często długo mieszkają z rodzicami
 • otwarci na nowe technologie, używają ich na wielu różnych płaszczyznach.

Początek


od 1995
POKOLENIE Z ( iGEN )
CYFROWI NOMADZI

Sama nazwa tego pokolenia nawiązuje do nowych technologii, a określenie iGEN oznacza iGeneration. Ma to ścisły związek z jedną z największych firm tworzących innowacyjne technologie i sprzęt elektroniczny. Można także spotkać nazwę pokolenia 3C od angielskich słów „connect, communicate, change” czyli Ci, którzy są stale podłączeni do Internetu, ciągle się komunikują i działają w zmiennym otoczeniu.

To pierwsze pokolenie, które nie zna czasu sprzed Internetu i wejścia Polski do Unii Europejskiej. Nie jest w stanie wyobrazić sobie życia bez telefonu komórkowego, komputera czy zdalnego przesyłania danych lub komunikowania się, a nawet dziwi się, w jaki sposób mogli tak funkcjonować ich rodzice czy dziadkowie.

Tak jak ich rodzice są cyfrowymi emigrantami, tak to pokolenie to cyfrowi i technologiczni nomadzi. Żyją równolegle w dwóch światach- online i offline, traktując je jako równie ważne. Z tego też względu jest to pokolenie wystawione na szereg zagrożeń świata wirtualnego i w tym samym momencie na szereg możliwości, które dzięki Internetowi są prawie nieograniczone.

Ze względu na możliwości technologiczne i dostęp do dużej ilości informacji obserwuje się u nich trudności z koncentracją, dużą elastyczność i czasem naiwność co do informacji, które do nich docierają. Bywają łatwowierni, ale też mało kreatywni, szukając gotowych rozwiązań w Internecie.

Umiejętność wykorzystania nowych technologii jako narzędzia do własnego rozwoju i prowadzenia biznesu, a nie tylko platformy do zabawy, będzie jednym z ważniejszych wyzwań tego pokolenia w momencie wchodzenia na rynek pracy.

To również pokolenie obrazkowe, w których emotikony i gify przejęły rolę słów czy zdań. Jednocześnie Pokolenie iGEN, jak również następujące po nim Pokolenie Alpha, swoje działania coraz częściej będzie uzależniało od aplikacji na telefonie komórkowym. To właśnie one będę podpowiadały ile i kiedy jeść i pić, kiedy spać, kiedy odpoczywać, a kiedy i w jakich warunkach pracować. Po części to pokolenie swoją decyzyjność może zupełnie bezwiednie powierzać algorytmom komputerowych czy sztucznej inteligencji.

To w chwili obecnej najmłodsze pokolenie pracowników na rynku pracy.

Pokolenie iGEN w skrócie:

 • obecnie wchodzą w dorosłość
 • cenią szybkość i praktyczność, a rzeczy użytku codziennego mają oszczędzać czas
 • nie pamiętają czasów sprzed Internetu
 • ich życie jest ściśle związane z nowoczesną technologią, z którą mają kontakt od dzieciństwa
 • są mobilni i skłonni do zmiany miejsca zamieszkania, dużo podróżują

Początek


od 2010
POKOLENIE Alpha
TECHNOLOGICZNI NATIVE SPEAKERZY

To jest pokolenie dzieci Millenialsów, a ich dzieciństwo i wczesne lata szkole przypadły na czas pandemii koronawirusa. Dlatego zdarza się mówić o nich koronialsi.

Nazwa pokolenia powstała dzięki ankiecie przeprowadzonej przez australijską agencję konsultingową McCrindle Research, a jej założycielowi Markowi McCrindle powszechnie przypisuje się ukucie tego terminu. Okazało się, że dla tego pokolenia skończyły się litery alfabetu łacińskiego (X,Y,Z), więc zaczęto korzystać z liter alfabetu greckiego. Niektórzy mówią, że to jest pokolenie nowego otwarcia, pokolenie „od początku”, stąd Pokolenie Alpha.

Niektórzy pytają czy to pokolenie będzie w stanie naprawić świat, który poprzednie pokonania im zepsuły, szczególnie biorąc pod uwagę kwestie zmieniającego się klimatu i zanieczyszczenia środowiska. Czy znajdą sposób, by nowe technologie poprawiły ich otoczenie, jakość życia i dały możliwość na dalszy rozwój osobisty?

Są to osoby młode, które mają mniej niż 12 lat, co oznacza, że ich cechy i rozwój są prognozowane, niż faktycznie obserwowane.

Ocenia się, że pokolenie Alpha będzie jednym z najdłużej żyjących. Przyczynią się do tego dwie główne zmienne: z jednej strony większa koncentracja na utrzymaniu przez całe życie odpowiedniej kondycji fizycznej i prowadzeniu zdrowego stylu życia. Z drugiej zaś dalszy rozwój medycyny i wykorzystanie nowoczesnej technologii, w tym robotów, w medycynie i produkcji lekarstw.

Pokolenie Alpha w skrócie:

 • świat technologii traktują jak środowisko naturalne, element codzienności
 • wolą obsługę sprzętu za pomocą głosu
 • zamiast fizycznych zabawek korzystają z zabawek podłączonych do sieci, z którymi mogą nawiązywać kontakt i wydawać im komendy
 • będą chętnie korzystać z rozmaitych aplikacji, które mogą po części kontrolować ich życie
 • prawdopodobnie będą pokoleniem, które osiągnie najdłuższą średnią liczbę lat życia

Początek


Zespół Kombi w utworze o znamiennym tytule „Pokolenia” ma taki fragment tekstu:

Każde pokolenie ma własny czas.
Każde pokolenie chce zmienić świat.
Każde pokolenie odejdzie w cień.
A nasze nie!

Tekst pochodzi z https://www.tekstowo.pl/piosenka,kombii,pokolenie.html

I to prawda. Każde pokolenie ma swój czas dzieciństwa, dorastania, budowania kariery zawodowej, jej rozkwitu i potem schyłku. I każde z nich chce próbować nowych rzeczy, poszukuje innych rozwiązań, dąży do rozwoju. I tak naprawdę o to chodzi!

Różnice pokoleniowe warto traktować jak paliwo do zmian, a otwartość na propozycje kolejnych pokoleń może być kołem zamachowym rozwoju.

Na koniec jeszcze dwa słowa o pokoleniach w naszym domu. Jako rodzice jesteśmy z mężem Superbohaterami pokolenia X-menek i X-menów. Nasze dzieci zaś to najnowsze pokolenia cyfrowych specjalistów- iGEN i Alpha.
Jeden dom- trzy pokolenia.

A jak jest u Ciebie? Daj znać w komentarzu pod wpisem.

Podobał Ci się ten tekst?
Napisz swój komentarz.
Dziękuję 🙂

4.6 5 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

5 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Most Voted
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Krzysztof
Krzysztof
Gość
1 rok temu

To nie jest tak do końca trafne, ale ja pomimo że jestem z pokolenia X bardziej wpisuję się w pokolenie Y , to za moich czasów komputer pojawił się w domu , pamiętam ja dziś koledzy mieli ZX spectrum ( w zasadzie bardziej dostępny był timex 2048), Atari i C64
pc dopiero pojawiały się na naszym rynku równolegle z commodore Amiga ( 1000, 500, 600, 1200), ale w tym czasie pecetom daleko było do możliwości multimedialnych na przykład Amigi 500 czy Atari 520st bazowały głownie na DOS , któremu daleko było do wielozadaniowych np. Amiga OS. Granica między pokoleniami jest bardzo płynna.. Na dzień dzisiejszy bliżej mi do ( jeśli chodzi o używanie nowych technologii na co dzień ) pokolenia Z . To tylko taka małą dygresja z mojej strony.\

Pozdrawiam

Indy
Gość
5 miesięcy temu

Można sobie wymyślać teorie, ale już przyleganie tej teorii do rzeczywistości to całkiem inna kwestia. BB żyjący w internecie od samego początku, Dziś mam kilka komputerów, bo ten, który służy do tworzenia treści, nie nadaje się dla pelikanów. Niestety ten dla pelikanów jest systemowo wydolny w kwestiach sterowanych systemowo. Pierwszy komputer miałem w notesie wielkości dzisiejszego smartfona. Prowadziłem w nim całą firmę, a pamięci miał tyle co dyskietka 1.44MB, żadne tam ZX czy Atari, pomysł Casio, choć można było za pomocą specjalnej przystawki robić wydruki. Dziś uczę, jak korzystać z wirtualnej rzeczywistości pokolenie Z 😉

Magda
Magda
Gość
3 miesięcy temu

Pokolenie BB. Stabilne zatrudnienie w początkach przemian gospodarczych, korzystanie z urządzeń cyfrowych z konieczności, nauka komputera stopniowo w kolejnych pracach, aktywność w wieku emerytalnym… Młodsze pokolenia nie rozumieją tego, co działo się przez ostatnie 35 lat i to na pewno wpływa na słabe porozumienie między pokoleniami. Młodsi starszym zarzuciliby niedostosowanie, a starsi młodszym nierozumienie. Patriarchalne układy z przeszłości nie były korzystne dla szeroko rozumianego rozwoju. Poszukiwanie owocowało zwiększeniem indywidualizmu, jedni lekceważyli, drudzy pogłębiali swoje postrzeganie. A dziś u najmłodszych poniżej 15 lat można dostrzec większą wrażliwość

Wojtek
Wojtek
Gość
2 miesięcy temu

A więc: Trochę przesada z tymi dwoma ostatnimi. Ja na przykład (niestety) jestem z Gen Alpha, mam 13 lat i niezbyt pasuje mi wszystko co jest tam napisane… Na przykład to, czy nie potrafię sobie wyobrazić życia bez technologii nie zależy od pokolenia, tylko charakteru. Ja lubię survival, zapraszanie przyjaciół przez po prostu przyjeżdżając do nich na rowerze, i w ogóle brzydzę się tym co jest tam napisanie… Te generacje to kwestia umowna i nie do końca zawsze poprawna.

P.S. Ja nie jestem z miasta tylko ze wsi, może to tez wpływa na to…