ABC Talentów Nastolatka
Mini Przewodnik dla Rodzica

talenty Gallupa nastolatek

Instytut Gallupa dla młodych osób do 15 roku życia określił 10 talentów neuronalnych.

To takie soczewki, przez które dorastający człowiek odbiera świat, filtruje informacje i dzięki którym chętniej wchodzi w interakcje z otoczeniem.

Każdy młody człowiek, w tym również Twój nastolatek, posiada wszystkie 10 cech, ale jedne z nich używa częściej i chętniej, inne zaś rzadziej.

Poznaj te talenty!

Przygotowałam dla Ciebie Mini Przewodnik po 10 nastoletnich talentach

ABC Talentów Nastolatka już za chwilę może być Twoje.

Myślę, że możesz je traktować jak elementarz wiedzy o naturalnym potencjale swojego nastolatka.

>>> W Przewodniku dla rodzica znajdziesz:

  • wiedzę w pigułce o tym, czym jest talent Gallupa,
  • informacje o badaniu StrengthsExplorer,
  • karty 10 nastoletnich talentów z ich opisem i słowniczkiem, 
  • praktyczne wskazówki dla rodzica, by wiedział jak tropić i obserwować dany talent.

.